stress workshop

Stress workshop

Invester i en dag som giver viden om stress, stresssignaler, hvordan stress opstår, hvordan stress behandles og ikke mindst hvordan stress forebygges.

Dagen gør dig bedre til at spotte signaler på stress hos dine medarbejdere, giver dig viden om hvordan du skal håndtere det og gør dig klogere på, hvad du som leder kan gøre for at forebygge stress i din afdeling.

  Dagen slutter med at du sammen med dine lederkolleger får lavet en "manual" for, hvordan I gør når en medarbejder i jeres virksomhed bliver ramt af stress.

Indhold:
Temadagen varer fra 9-15 og består af oplæg kombineret med diskussioner, øvelser og eget arbejde. Vi kommer bl.a. til at arbejde med:

- Hvad betyder stress for effektivitet og arbejdsindsats? 
- Hvad er signalerne på stress og hvordan opdager jeg dem hos mig selv og andre? 
- Hvordan går jeg som leder foran som et godt eksempel og holde mig selv fri fra stress?  
- Hvad er mit ansvar som leder og hvad er medarbejderens eget ansvar? 
- Hvad gør jeg når min medarbejders stress ikke skyldes arbejdsmæssige forhold?  
- Hvilke stressfaktorer er der i netop vores dagligdag? 
- Hvilke stressfaktorer kan vi gøre/ikke gøre noget ved? Hvad vil vi gøre? Hvornår? 
- Hvordan vil vi som ledere forholde os til stress i virksomheden? Manual for stresshåndtering. 
- Hvad melder vi ud til vores medarbejdere?

stress workshop

stress workshop

Kontakt os på nr 2077 1150 for at høre nærmere, vi tilpasser selvfølgelig gerne forløbet til præcis din virksomhed .