kurser

Stress coaching

Stress coaching adskiller sig væsentligt fra almindelig coaching: Hvor man i almindelig coaching stiller udfordrende spørgsmål mv. men ingen rådgivning, så har en stress ramt brug for akut krisehjælp samt for at blive vejledt kærligt men bestemt. Almindelig coaching hjælper i bedste fald ikke, og i værste fald er direkte skadeligt.

Stress er en overbelastning, som kan føre til alvorlig sygdom, hvis der ikke bliver taget hånd om den stressramte i tide. Stress kan ramme alle, og skal tages alvorligt.

Vi kan agere som rådgivning for HR og lederne, samt øvrige involverede parter. Vi kan gå ind i arbejdet med stress problematikker på et erhvervspsykologisk og organisatorisk plan. Hvis "skaden" er sket og en medarbejder er ramt af alvorlig stress, kan Excedente varetage den samlede proces fra  diagnosticering, kriserådgivning, rådgivning og behandling gennem sygemeldingsperioden, og endelig rådgivning og implementering af indslusning på jobbet igen.

Excedente tilbyder at tage hånd om den stressramte:

• Første step er en udredningssamtale med den stressramte, hvor stress symptomer (fysiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige) og stress faktorer afdækkes i livs- og arbejdssituationen. Den indledende vurdering af, hvilket stadium den stress ramte befinder sig på, munder ud i forslag til det videre forløb evt. med deltagelse af leder og HR.

• Behandlingen består af individuelle samtaler, hvor stress faktorerne identificeres, og der gives praktiske redskaber og rådgivning til at håndtere stressen i dagligdagen. Der arbejdes på at skabe en bedring i den psykiske og fysiske heldbredstilstand og få balance i livet igen.

• Nogle gange er det blot mindre ændringer i dagligdagen og tankemønstre, der skal tages fat på og ændres i, andre gange er det større forløb, der skal til.

• Der gives praktiske råd og vejledning til leder, HR og den stress ramte om indslusning til jobbet igen.

• Målet er at få skabt fysisk og psykisk balance, og få den stress ramte til at kunne mærke sig selv igen, og være i stand til selv at kunne håndtere tilbagevendende stressfaktorer, for at mindske risikoen for tilbagefald.

kurser

kurser

Det er altid nemmest og bedst at forebygge, så gør noget ved det, inden det bliver et problem.

Kontakt Excedente på 2077 1150 eller bf@excedente.dk og hør hvad vi kan gøre for din virksomhed.